Kumpulan Nama Bayi Bahasa Jawa

Sebagai orang jawa asli yang cinta akan budaya jawa tentu kalau mempunyai anak ingin sekali dinamakan sesuai nama jawa, yang lebih memiliki arti dan makna.

ADIHARJA : Unggul keselamatannya
ADINATA : Paling unggul
AGUNG : Mulia; besar; luhur
AJI : Kesaktian; hikmah; luhur
ANA : Ada
ARAWINDA: Teratai
ARINI : Yang senantiasa muda
ARIANI : Berhati muda
ASTUTI : Dipuji
AWAN : Waktu siang hari

BADA : Hari raya
BADRUN : Tingkat rumah yang dalam tanah
BAKDA : Permulaan
BAMBANG : Tampak luas membentang, sebutan ksatria dari desa
BANDINI : Yang mempunyai kesejukan
BANU : Air bersih
BELA : Mempertaruhkan
BUDI : Baik, bijak
BISMA : Sangat luar biasa
BHAGASKARA : Matahari

CAHYADI : Sinar yang indah
CAKRA : Senjata bundar bergerigi dan sangat tajam
CAKRAWALA: Tempat bintang-bintang
CANDRIKA : Redupnya sinar rembulan
CANDRARINI : Rembulan yang terang
CECEP : Menghisap
CIKAL : Asal mula
CITA : Kain pendek
CINDE : Kain sutera berbunga
CATURANGGA : Tersusun lengkap

DALIANI : Terselubung petunjuk
DALIANTI : Tidak suka banyak petunjuk
DALIMAH : Kata hati
DARAPUSPITA : Gadis berbunga
DARYANI : Berhias budi yang baik
DIANTI : Tidak menyukai keistimewaan
DIAN : Lampu, penerangan, pelita
DIMAS : Yang terkasih
DIGDAYA : Sakti, penakluk

EDI : Sangat baik, indah, sedap dipandang
ELIYANI : Kebangkitan
ENDAH : Sedap dipandang
ERI : Tajam
ERIANTI : Berhati tajam
ESTININGTYAS: Keinginan hatinya baik
EMAN : Sayang
ENDRA : Pangeran, tampan
ESTU : Sungguh-sungguh
ELOK : Cantik

GADA : Tongkat pemukul
GALIH : Inti; hati
GALANG : Membuat, menggerakkan
GALUH : Perak; intan
GARA : Laut
GELIS : Cepat, segera
GUSTI : Yang kuasa
GUNAWAN: Pria berguna
GUNADI : Baik kegunaannya
GESANG : Hidup

HARDI : Tinggi
HARJA : Selamat
HAWA : Udara dingin

IBRIT : Berlari cepat
IDAM : Keinginan
INDRI : Cantik
INDRIANI : Terselubung kecantikan

JABAL : Mengubah
JAGA : Bersiaga
JANI : Obat
JAGARAGA : Menjaga keselamatan
JARWA : Mempunyai arti
JAGAPATI : Menjaga kesehatan
JATMIKO : Sopan santun
JINDRA : Nada yang indah
JUMARI : Selalu cocok
JAYADI : Selalu unggul

KAJEN : Dihargai
KARIMAN : Tertinggal dengan selamat
KANI : Terbaik
KARSANI : Terselubung keinginan
KARTIKA : Bintang
KARTINI : Kegiatan terselubung
KASMIRAH : Pandai
KINASIH : Sangat dikasihi
KUSUMA : Bunga
KEMBA : Bosan

LABUH : Membela, menyampaikan maksud
LANJAR : Bertubuh jenjang
LILA : Rela, ikhlas
LINTANG: Bintang
LUKITA : Yang berhati tegak
LISAH : Minyak
LULUH : Berhati lunak
LULUT : Jinak
LOLA : Tidak berbapak dan beribu
LUWES : Serba menarik

MAHESA : Kerbau
MAKARA : Ketam
MAYA : Mana
MEGA : Bayangan
MINA : Awan
MULYA : Sahabat
MULYANTO: Dalamnya mulia
MULYONO : Mempunyai kemuliaan
MARGANA : Memiliki jalan
MAKUTA : Mahkota

NARDI : Kumpulan orang baik
NARI : Menawarkan
NASTITI : Teliti
NINI : nenek
NIYAGA : Penabuh gamelan
NIRIMA : Menerima apa adanya
NYATA : Berkemampuan; terbukti
NYANA : Mengira, menyangka

PADU : Cekcok, perang mulut
PANDEGA : Pemuka
PANGESTU : Memperoleh berkah dan restu
PARMAN : Di antara yang selamat
PRAYOGA : Baik
PRIYA : Laki-laki
PURWATI : Mengutamakan hati
PUTRI : Perempuan; anak perempuan
PURWASTUTI: Mengutamakan pujian
PURBA : Perintah

RADA : Agak
RADEN : Bangsawan Jawa
RANGGA: Pegawai kerajaan
REJA : Ramai
RINA : Siang
RUPAKA: Merawat
REMA : Rambut
RURUH : Pendiam dan lembut
RATRI : Malam
RUPADI: Baik perwujudannya

SABAN : Tenang, tidak mudah
SANTOSA : Kuat dan sejahtera
SAPTA : Tujuh
SEKAR : Bunga
SELA : Batu; permata
SUCI : Bersih dari kotoran
SUKMA : Roh
SURA : Pemberani, bulan pertama hijriah
SURYONO: Bagaikan matahari
SUWARDI : Memancarkan dengan indah

TARI : Anjuran, tawaran
TARUB : Lumbung padi
TEGUH : Mantap
TIRTA : Air
TRESNA : Mencintai
TRI : Tiga
TUKUL : Tumbuh
TULUS : Ikhlas
TURMUKTI: Menerima kamuliaan
TUTUH : Celaan

ULUNG : Hitam
UMBAR : Melepaskan
UNGGUL: Pemenang
UPADI : Mencari

WAGAL : sedang
WANA : Hutan
WAWAN : Berjumpa
WAYU : Basi
WARSITA: Pesan
WIBAWA : Berkekuatan
WULAN : Bulan
WURI : Yang ada di belakang
WUSANA: Pada akhirnya
WYAKTA: Nyata dan pasti

YASAN: Milik sendiri
YAYU : Kakak perempuan
YAYI : Adik
YEKTI: Pasti; benar
YUWA: Muda

Seiring perkembangan jaman, nama bayi dari bahasa jawa sekarang ini agak kurang diminati oleh calon orang tua, benyak orang yang lebih menggunakan nama bayi dari bahasa latin maupun bahasa sansekerta.
Like this article ?

About Herbal Indonesia

Admin Blog

Kumpulan Nama Bayi Bahasa Jawa
Join This Site Show Conversion CodeHide Conversion Code Show EmoticonHide Emoticon

Please comment with polite